Podstawowe zasady związane z przewozem gotówki samolotem

Wyjazd za granicę wiąże się z koniecznością posiadania określonej ilości środków pieniężnych. Coraz więcej osób korzysta z kart płatniczych. Nie zawsze jednak jest to wygodne, między innymi, z uwagi na wysokie koszty związane z przeliczaniem kwot opłacanych w różnych walutach. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest posiadanie przynajmniej ograniczonej ilości gotówki. Przewóz gotówki samolotem może być jednak w różny sposób limitowany. Jak te regulacje wyglądają w praktyce?

Limity gotówki w środkach lokomocji

Podstawowy limit gotówki, którą można przewozić w lotniczych środkach lokomocji, to 10 tysięcy euro. Jest to dość pokaźna kwota, która z powodzeniem może być przeznaczona na zapewnienie podstawowych potrzeb w podróży, jak również w trakcie pobytu w kraju docelowym. Przewożenie gotówki o większej wartości należy zgłosić odpowiednim służbom. Zazwyczaj dotyczy to Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. W takim przypadku legalny przewóz gotówki w samolocie wymaga wypełnienia specjalnej deklaracji, w której należy podać informacje na temat ilości banknotów oraz monet wywożonych poza granice naszego kraju, a także ich waluty.

Rozporządzenia Ministra Finansów

Należy zwrócić uwagę, że obowiązki te wynikają z rozporządzeń wydawanych przez Ministra Finansów. Przewidują one sytuacje wyjątkowe, w których zgłaszanie przewozu gotówki samolotem nie jest konieczne. Dotyczy to podróży po terytorium strefy Schengen, a więc w ramach krajów należących do Unii Europejskiej. Nie dotyczy to jednak następujących krajów: Bułgarii, Rumunii, Cypru i Chorwacji.

Przewóz gotówki i strefa Schengen

Przewóz gotówki w strefie Schengen nie jest w żaden sposób ograniczony, można więc posiadać dowolną ilość środków pieniężnych. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że przewożenie dużych sum nie zawsze jest bezpieczne, a środki powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone. W przypadku podróży poza strefą Schengen obowiązują nieco innego zasady. W różnych krajach obowiązują inne ograniczenia dotyczące wwożenia określonej ilości gotówki. W przypadku najpopularniejszych połączeń lotniczych przepisy wyglądają w następujący sposób:

– przewóz gotówki samolotem do USA jest możliwy do kwoty 10 tysięcy USD,

– przewóz gotówki do Turcji jest możliwy do kwoty 5 tysięcy USD,

– przewóz gotówki do Egiptu jest możliwy do kwoty 10 tysięcy USD,

– przewóz gotówki do Tunezji jest możliwy do kwoty 5000 dinarów tunezyjskich, a więc nieco ponad 1600 USD,

– przewóz gotówki do Tajlandii jest możliwy bez ograniczeń.

W każdym przypadku przewożenie wyższych kwot jest związane z koniecznością wypełniania deklaracji lub innego typu formalności.

Kary za nielegalny przewóz gotówki

Przewóz gotówki w samolocie lub w innym środku lokomocji w kwotach większych jest to dozwolone, naraża właściciela na dotkliwe kary. Urząd Celny w różnych krajach może zająć około 20% przewożonych środków pieniężnych. Za nielegalny przewóz dużej gotówki samolotem może grozić także dodatkowa kara grzywny w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego wszystkie szczegóły związane z wyjazdem należy dokładnie sprawdzić przed odprawą celną tak, aby nie obawiać się opóźnień w podróży i kar finansowych.

Środki pieniężne w innych formach

Warto podkreślić, że ograniczenia dotyczą też pieniędzy obecnych w przesyłkach pocztowych lub kurierskich. Organy celne mogą wezwać nadawcę i odbiorcę paczki do przedstawienia odpowiedni deklaracji dotyczących wwożenia lub wywożenia gotówki. Ograniczenia związane z przewozem dotyczą także wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, a więc przekazów pieniężnych, czeków, weksli, akcji oraz obligacji Skarbu Państwa. W praktyce przepisy mogą znacznie różnić się w poszczególnych krajach, a więc przed podróżą warto zapoznać się przynajmniej z najważniejszymi zasadami panującymi w regionie przewidzianym jako cel podróży.

Krajowa Administracja Skarbowa

Informacje dotyczące przewozu gotówki samolotem i innymi środkami lokomocji można znaleźć również na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej pod adresem granica.gov.pl. Znajduje się tu omówienie podstawowych zasad obowiązujących w obrocie środkami płatniczymi w ramach Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Szczegółowe informacje dotyczą obowiązku zgłaszania środków pieniężnych różnego typu, w tym gotówki, instrumentów innych niż gotówka, kart płatniczych przechowujących określone środki pieniężne oraz wartościowych towarów, które można łatwo wymienić na gotówkę w kraju docelowym. Na stronie Krajowej Administracji Skarbowej podana jest podstawa prawna wszystkich przepisów, dzięki czemu można łatwo potwierdzić ich brzmienie w najnowszej wersji.

Jak widać, przewóz gotówki samolotem nie jest możliwy w dowolny sposób. Dlatego z aktualnymi przepisami należy zapoznać się już na etapie planowania podróży. Pozwoli to zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami i formalnościami związanymi z przewozem środków pieniężnych w różnych regionach świata.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.