Kupujesz samochód używany? Na te ukryte usterki uważaj w szczególności

Decyzja o zakupie używanego samochodu często wiąże się z podejmowaniem ryzyka związanego z nieznanym stanem technicznym pojazdu. Ukryte wady samochodu mogą generować znaczące koszty i problemy, których uniknięcie jest kluczowe dla każdego kupującego. W niniejszym artykule omówimy, czym dokładnie jest wada ukryta samochodu, jakie prawa przysługują kupującemu, gdy taka wada zostanie odkryta, a także jak długo można dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi. Ponadto, zwrócimy uwagę na odpowiedzialność sprzedawcy za ukryte wady, co każdy konsument powinien wiedzieć przed podjęciem decyzji o zakupie.

Co to jest wada ukryta samochodu?

Wada ukryta samochodu jest to defekt lub uszkodzenie pojazdu, o którym sprzedawca nie poinformował kupującego, a które nie było widoczne ani łatwe do zidentyfikowania podczas standardowej inspekcji samochodu przed zakupem. Wady ukryte mogą dotyczyć zarówno problemów technicznych, jak i prawnych – na przykład nieujawniony wcześniej udział pojazdu w wypadku drogowym lub zatajona historia serwisowa pojazdu.

Wady ukryte dzielą się na:

  • Techniczne: problemy z silnikiem, układem zawieszenia, przekładnią kierowniczą, niesprawne hamulce, itp., które mogły zostać zatajone przez sprzedawcę lub po prostu przeoczone.
  • Prawne: kwestie takie jak obciążenia prawne nieznane kupującemu w momencie zakupu, np. zastaw rejestrowy, czy fakt, że pojazd jest przedmiotem leasingu.

Prawa kupującego w przypadku wady ukrytej samochodu

Kiedy kupujący odkryje wadę ukrytą samochodu, ma szereg praw wynikających z polskiego prawa cywilnego, które pozwalają mu dochodzić roszczeń od sprzedawcy. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, kupujący może żądać jednego z następujących środków zaradczych, w zależności od charakteru i skali problemu:

  • Obniżenie ceny: Jeśli wada nie dyskwalifikuje pojazdu z użytku, ale wpływa na jego wartość, kupujący może domagać się obniżenia ceny zakupu.
  • Naprawa: Kupujący może żądać, aby sprzedawca usunął wadę na własny koszt.
  • Odstąpienie od umowy: W sytuacji, gdy wady są na tyle poważne, że gdyby kupujący o nich wiedział, nie zdecydowałby się na zakup, może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu poniesionych kosztów.

Kupujący musi pamiętać, że do skorzystania z praw rękojmi konieczne jest udowodnienie, że wada istniała w chwili przekazania mu pojazdu. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie samochodu przed zakupem oraz zatrudnienie niezależnego mechanika do przeprowadzenia szczegółowej oceny technicznej pojazdu.

Jak długo obowiązuje rękojmia na samochód używany?

Termin rękojmi na samochód używany jest kwestią, którą każdy potencjalny kupujący powinien zrozumieć przed przystąpieniem do transakcji. Zgodnie z polskim prawem, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne stwierdzone w ciągu dwóch lat od daty wydania samochodu kupującemu. Jednakże, w praktyce, czas na zgłoszenie wady sprzedawcy wynosi rok od jej odkrycia.

Dla przykładu, jeśli kupujący odkryje wadę ukrytą samochodu 18 miesięcy po zakupie, ale w ciągu dwuletniego terminu rękojmi, wciąż ma możliwość zgłoszenia tej wady sprzedawcy i dochodzenia swoich praw. Warto również pamiętać, że jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od zakupu, domniemywa się, że istniała ona w momencie przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

W sytuacjach, gdy sprzedawca nie zgadza się na żądania kupującego, ten ostatni ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Kupujący, który decyduje się na taki krok, powinien być przygotowany na to, że proces może być długotrwały i wymagać przedstawienia odpowiednich dowodów, takich jak opinie biegłych czy świadectwa z niezależnych przeglądów technicznych.

Odpowiedzialność sprzedawcy za ukryte wady – co warto wiedzieć?

Odpowiedzialność sprzedawcy za ukryte wady samochodu jest zdefiniowana w polskim prawie i obejmuje zarówno wady prawne, jak i fizyczne samochodu. Istotne jest, że sprzedawca jest odpowiedzialny za wady ukryte, które były obecne w momencie sprzedaży pojazdu, nawet jeśli sam o nich nie wiedział. Obejmuje to wady, które można było rozsądnie wykryć przed sprzedażą.

W praktyce, jeśli wada ukryta samochodu zostanie odkryta po zakupie, kupujący ma następujące opcje:

  • Zażądanie naprawy: Może żądać od sprzedawcy naprawy pojazdu na jego koszt.
  • Obniżenie ceny: Może negocjować obniżenie ceny zakupu w zamian za zachowanie pojazdu z wadą.
  • Odstąpienie od umowy: W przypadku poważnych wad, które czynią samochód niezgodnym z umową, kupujący może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu wszystkich poniesionych kosztów.

W sytuacji, gdy kupujący i sprzedawca nie mogą dojść do porozumienia, sprawa może zostać przekazana do rozstrzygnięcia przez sąd. Ważne jest, aby kupujący zbierał wszelkie dowody na istnienie wady, w tym dokumentację z przeglądów, zdjęcia oraz opinie ekspertów, które mogą wesprzeć jego roszczenia.

Ważne jest, aby każdy kupujący samochód używany zdawał sobie sprawę z potencjalnych ryzyk i odpowiedzialnie podchodził do procesu zakupu, w tym przeprowadzał szczegółowe oględziny pojazdu i, jeśli to możliwe, korzystał z usług niezależnego mechanika. Taka proaktywna postawa może zapobiec wielu problemom i zapewnić większą satysfakcję z zakupu.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem motoryzacyjnym polscykierowcy.pl

Uwaga: Informacje na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastąpią porady prawnej.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.